Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLI sesja Rady Powiatu

2022-10-27, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński za szczególne wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 oraz za szczególne osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2021/2022.
 3. Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. z zakresu nadzoru wodnego (druk nr 1 PDF) (realizator: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Nadzór Wodny w Pyrzycach, Nadzór Wodny w Gryfinie, Nadzór Wodny w Myśliborzu, Nadzór Wodny w Chojnie, Nadzór Wodny w Szczecinie).
 4. Informacja Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli przeprowadzonych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2021 r. (druk nr 2 PDF);
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (druk nr 3 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2022 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 4 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Gryfińskiego (druk nr 5 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie wezwania Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Gryfinie z dnia 20 września 2022 r. (druk nr 6 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa i Mieszkowice (druk nr 7 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji (druk nr 8 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2022 rok (druk nr 9 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2022-2039 (druk nr 10 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 11 PDF).
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Analiza oświadczeń majątkowych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XLI sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
3/XLI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XLI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XLI jednogłośnie większością głosów większością głosów jednogłośnie
6/XLI większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XLI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XLI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XLI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
10/XLI jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2022-10-20 13:28:39
data ostatniej aktualizacji: 2022-10-28 15:31:04

Strona odwiedzona 704 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.