Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLIV sesja Rady Powiatu

2023-01-26, godz.13:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Gryfińskim na lata 2023-2029" (druk nr 1 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 grudnia 2022 r. na Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie (druk nr 2 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego za 2022 rok (druk nr 3 PDF);
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2022 r. (druk nr 4 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2022 r. (druk nr 5 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r. (druk nr 6 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r. (druk nr 7 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2023 r. (druk nr 8 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Banie (druk nr 9 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 10 PDF).
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:


Stanowiska komisji na XLIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XLIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
1/XLIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
2/XLIV większością głosów nie zajęła stanowiska jednogłośnie jednogłośnie
4/XLIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XLIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XLIV większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XLIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XLIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XLIV jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2023-01-19 14:54:24
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-30 12:54:46

Strona odwiedzona 408 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.