Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLVII sesja Rady Powiatu

2023-04-27, godz.13:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2022 r. (druk nr 1 PDF);
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2022 (druk nr 2 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na możliwość używania jednostki pływającej z napędem spalinowym na Jeziorze Wełtyńskim (druk nr 3 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie (druk nr 4 z załącznikiem PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 5 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego (druk nr 6 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (druk nr 7 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2023 rok (druk nr 8 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2023-2039 (druk nr 9 z załącznikami PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 10 PDF).
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XLVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XLVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
2/XLVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XLVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XLVII większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XLVII jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
6/XLVII jednogłośnie większością głosów jednogłośnie jednogłośnie
7/XLVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XLVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
9/XLVII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2023-04-21 08:08:13
data ostatniej aktualizacji: 2023-04-28 13:27:08

Strona odwiedzona 391 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.