Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2024 r.

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w 2024 r.

 1. Informacje ogólne
  1. Udział w pracach Komisji konkursowej jest bezpłatny.
  2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) dokona Zarząd Powiatu w Gryfinie w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka Komisji konkursowej.
 2. Wymagania stawiane kandydatom
  W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
  1. są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
  3. posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe.
 3. Zadania członka Komisji konkursowej
  Do zadań członka Komisji konkursowej należeć będzie:
  1. udział w posiedzeniach Komisji,
  2. zapoznanie się z ofertami,
  3. zaopiniowanie złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
  4. podpisanie protokołu z posiedzenia Komisji konkursowej.
 4. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
  Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia, i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Gryfinie na adres: ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie do 27 października 2023 r.

Do pobrania:

data opublikowania: 2023-10-12 13:44:03
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-12 13:44:03

Strona odwiedzona 391 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.