Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

V sesja Rady Powiatu

2019-02-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół ponadgimnazjalnych za szczególne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.
 3. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie za 2018 r. druk nr 2 wersja PDF;
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2018 r. oraz informacja z bieżącej działalności jednostki.
 7. Sprawozdanie za 2018 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński druk nr 3 wersja PDF;
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2018 druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uznania skargi na Starostę Gryfińskiego za bezzasadną druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego druk nr 6 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji
  • dyskusja
  • podjęcie uchwały.
 11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na V sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 4/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/V większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/V jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2019-02-21 14:13:40
data ostatniej aktualizacji: 2019-03-01 10:39:27

Strona odwiedzona 818 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Barbara Stachoń
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.