Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

VII sesja Rady Powiatu

2019-04-25, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 1 wersja PDF;
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja z bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2018 r. druk nr 2 wersja PDF;
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2018 druk nr 3 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 3 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 3 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. druk nr 4 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 4 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 4 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r. druk nr 5 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 5 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2019 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 6 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę nr VI/37/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu druk nr 7 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 7 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę nr VI/38/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład tego Zespołu druk nr 8 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 8 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, położonej w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 druk nr 9 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 9 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego druk nr 10 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 rok druk nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 2 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 3 do druku nr 11 wersja PDF
  zalącznik nr 4 do druku nr 11 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 11 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 druk nr 12 wersja PDF
  zalącznik do druku nr 12 wersja PDF
  imienny wykaz głosowania nad projektem uchwały - druk nr 12 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 19. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Stanowiska komisji na VII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 3/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/VII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/VII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/VII większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 10/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. wraz z poprawką
druk nr 12/VII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2019-04-18 14:45:17
data ostatniej aktualizacji: 2019-04-26 10:03:04

Strona odwiedzona 1425 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.