Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XVIII sesja Rady Powiatu

2020-06-18, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja Starosty Gryfińskiego w zakresie oświaty, pomocy społecznej i bezpieczeństwa w okresie epidemii.
 3. Raport o stanie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.:
  1. przedstawienie raportu,
  2. debata nad raportem,
  3. projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie wotum zaufania druk nr 1 wersja PDF:
   • stanowiska komisji,
   • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok druk nr 2 wersja PDF:
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Gryfińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  • prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok druk nr 3 wersja PDF:
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego RIO w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie petycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej druk nr 4 z załącznikiemwersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie mandatu Radnego Wojciecha Długoborskiego druk nr 5 z załącznikiemwersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego druk nr 6 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński druk nr 7 z załącznikiemwersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna, Trzcińsko-Zdrój, Cedynia, Mieszkowice, Banie i Gryfino druk nr 8 wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok druk nr 9 z załącznikami (1-3)wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 druk nr 10 z załącznikami (1-2)wersja PDF:
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 11 wersja PDF.
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja Budżetu i Gospodarki Komisja do spraw Edukacji, Sportu i Organizacji Pozarządowych Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Zdrowia
druk nr 1/XVIII większ. głosów jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 2/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XVIII większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł.
druk nr 4/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 5/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XVIII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 10/XVIII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2020-06-11 14:28:48
data ostatniej aktualizacji: 2020-07-27 08:53:41

Strona odwiedzona 991 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.