Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XIX sesja Rady Powiatu

2020-07-30, godz.14:00


ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Pytania do informacji o stanie sanitarno-weterynaryjnym na obszarze Powiatu Gryfińskiego za 2019 rok druk nr 1 wersja PDF, (realizator: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie).
 3. Informacja Starosty Gryfińskiego w zakresie oświaty, pomocy społecznej i bezpieczeństwa w okresie epidemii.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński druk nr 2 z załacznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 r. druk nr 3 z załacznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia statutu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie druk nr 4 z załacznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XIX/209/2008 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Gryfino w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego druk nr 5 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości druk nr 6 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej niektórych odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych druk nr 7 z załacznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok druk nr 8 z załacznikami (1-2) wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2020-2039 druk nr 9 z załacznikami (1-2) wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego druk nr 10 wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 11 wersja PDF.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 17. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
druk nr 2/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 3/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 4/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 5/XIX większością głosów
(II wersja)
większością głosów
(II wersja z 2 poprawkami)
jednogłośnie
(II wersja z 2 poprawkami)
jednogłośnie
(II wersja z 1 poprawką)
druk nr 6/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 7/XIX większością głosów jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 8/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 9/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
druk nr 10/XIX jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2020-07-23 08:52:37
data ostatniej aktualizacji: 2020-08-04 09:20:46

Strona odwiedzona 1000 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ada Wisławska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.