Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XXVIII sesja Rady Powiatu

2021-05-27, godz.14:00

ZDALNY TRYB OBRADOWANIA
z siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 poprowadzi Przewodniczący Rady

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2020 r. druk nr 1 wersja PDF;
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" druk nr 2 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo druk nr 3 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Trzcińsku-Zdroju i nadania jej statutu druk nr 4 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej i administracyjno-organizacyjnej placówek opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego oraz w sprawie zmiany Statutu Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie druk nr 5 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej druk nr 6 z załącznikiem wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok druk nr 7 z załącznikami wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2021-2039 druk nr 8 z załącznikami wersja PDF;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie druk nr 9 wersja PDF.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XXVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
2/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
4/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
7/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
8/XXVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2021-05-21 13:13:56
data ostatniej aktualizacji: 2021-05-28 14:19:28

Strona odwiedzona 780 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Dominika Konopnicka
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.